[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะฯ จำนวน ๑ รายการ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 19 ก.ย. 2023, 15:30
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อค.คอมพิวเตอร์ 3 รายการ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 18 ก.ย. 2023, 15:42
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส.ค. 2566 โดย ธามน 8 ก.ย. 2023, 14:16
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านและอื่นๆ ส.ค. 2566 โดย ธามน 8 ก.ย. 2023, 14:02
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทันตกรรม ส.ค. 2566 โดย ธามน 8 ก.ย. 2023, 14:01
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดวิทยาศาสตร์การแพทย์ ก.ค. 2566 โดย ธามน 8 ก.ย. 2023, 14:01
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุงานบ้านและอื่นๆ ก.ค. 2566 โดย ธามน 8 ก.ย. 2023, 13:58
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุการแพทย์ ก.ค. 2566 โดย ธามน 8 ก.ย. 2023, 13:57
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุทันตกรรม ก.ค. 2566 โดย ธามน 8 ก.ย. 2023, 13:57
[รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง] ประกาศประกวดราคาซื้อชุดติดต้ังระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ฯ จำนวน ๑ รายการ โดย พงศธร ศูนย์คอมฯ 7 ก.ย. 2023, 11:44

<<ติดตามข่าวสารทั้งหมดได้ที่นี่>>