ข้อมูลจากระบบจริง ณ วันที่ 2-12-2566 เวลา. 15:16:45 น.
     
  จำนวน ผู้มารับบริการทั้งหมด    85 คน 85 ครั้ง
  จำนวน ผู้ป่วยที่นัดมาวันนี้   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่นอนพักใน รพ.   25 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(คลินิค)   0 คน
  จำนวน ผู้รับบริการทันตกรรม(ออกหน่วย)   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน    52 คน
  จำนวน ผู้ป่วยนอกส่งต่อ   5 คน
  จำนวน ผู้ป่วยในส่งต่อ   0 คน
  จำนวน ผู้ป่วยโรคทางระบาดวิทยา   3 คน
  จำนวน ผู้ป่วยไข้เลือดออก   1 คน
  จำนวน ผู้ป่วยที่ เสียชีวิต   0 คน

ดูสถิติเปรียบเทียบผู้รับบริการเมื่อวานกับวันนี้

ดูสถิติบริการผู้ป่วยใน-ผู้ป่วยนอก